วัดญาณสังวราราม สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดชลบุรี

วัดญาณสังวราราม-การท่องเที่ยว-journunjourney-image1

วัดญาณสังวราราม เป็น สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดชลบุรีแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวที่พัทยาหรือสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลแถบนี้ไม่ควรพลาดที่จะเข้ามาเยือนคือวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี วัดแห่งนี้เป็นวัดที่มีความสำคัญที่สุดของจังหวัดชลบุรี และมีพื้นที่กว้างขวาง ประกอบด้วยอาคารสถานและสิ่งก่อสร้างทางพระพุทธศาสนาที่มีความงดงามเป็นจำนวนมาก

วัดญาณสังวราราม นี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดชลบุรี

            วัดแห่งนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2519 โดยนายแพทย์ขจรและคุณหญิงนิธิวดี อ้นตระการได้บริจาคที่ดินจำนวน 100 ไร่แด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ซึ่งในเวลานั้นทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศน์วิหาร เพื่อสร้างวัด ที่มีชื่อว่าวัดญาณสังวราราม” ปัจจุบันเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ระดับราชวรมหาวิหาร โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อเป็นสำนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

            ต่อมาได้มีผู้มีจิตศรัทธา บริจาคเงินซื้อที่ดินเพื่อ ขยายอาณาเขตของวัดออกไปอีกจนมีพื้นที่กว่า 366 ไร่ นอกจากนี้ โดยรอบวัดญาณสังวรารามยังเป็นพื้นที่เพื่อจัดทำโครงการตามพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 มีพื้นที่โดยรวมประมาณ 2,500 ไร่

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางพุทธศาสนาที่มีอาคารสถานที่สำคัญหลากหลาย

            ภายในวัดญาณสังวรารามมีการก่อสร้างอาคารสถานที่สำคัญเพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทาง พุทธศาสนาสถานให้นักท่องเที่ยวเข้าชมเพื่อความเป็นสิริมงคลมากมายอันได้แก่

            พระอุโบสถสร้างเพื่อถวายแด่พระเจ้าตากสินมหาราช และดัดแปลงแบบมาจากพระอุโบสถคณะรังสีวัดบวรนิเวศวิหาร ภายในมีองค์พระประธานคือสมเด็จพระญาณนเรศวร์ สร้างถวายแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

            พระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์อันเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ สร้างถวายแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและพระราชวงศ์จักรี

            พระมหามณฑปภปร.สก. สร้างถวายแด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิธและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ศาลาอเนกกุศล สว.กว. สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

            ศาลาอเนกกุศลมวก.สธ. สร้างขึ้นเพื่อ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไพรีพินาศ

            นอกจากนี้ ยังมีอาคารสถานที่สำคัญ และน่าชมอื่นๆ อีก เช่น พระเจดีย์พุทธคยาจำลอง อริยาคารพิพิธภัณฑ์อริยสงฆ์ เป็นที่จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งรูปเหมือน พระอริยสงฆ์ที่สำคัญมากมาย ศาลานานาชาติ หรือศาลามังกรเล่นน้ำ วิหารพระศรีอริยเมตไตรย นอกจากนี้ ยังรวมถึงพระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา ที่แกะสลักปรากฎที่เขาชีจรรย์ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่อยู่ในเขตพุทธาวาสของวัดเช่นกัน

            วัดญาณสังวรารามถือเป็น สถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัดชลบุรี ปัจจุบันมีถนนตัดตรงจากถนนสุขุมวิทเข้าไปถึงวัดญาณสังวรารามได้โดยสะดวก จึงอยากให้นักท่องเที่ยวทุกท่าน ที่มีโอกาสผ่านไปแถวพัทยา และ สถานที่ท่องเที่ยว ที่อยู่แถบชายทะเลตะวันออก แวะเข้าไปกราบนมัสการสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ในวัดญาณสังวรารามแห่งนี้ และชมความสวยงามหลากหลายของอาคารสถานสำคัญภายในวัดด้วยเช่นกัน

#journunjourney #วัดญาณสังวราราม #สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ #เที่ยวชลบุรี

ขอบคุณภาพจาก

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on reddit
Reddit

INTERESTING

all-over-around-logo
All over around
รีวิว
Review-ver
ข่าวฟุตบอล
BaBall
Series-Thai-logo-1
Series-Thai