พระปรางค์วัดอรุณสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต่างชาติรู้จักมากที่สุด

วัดอรุณราชวราราม สถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต่างชาติรู้จักมากที่สุด

วัดอรุณราชวราราม เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษ ชั้นราชวรมหาวิหาร หรือเป็นที่รู้จักกันทั่วไปของคนไทยว่าวัดแจ้ง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวประเภทโบราณสถานที่มีความสำคัญ วัดแจ้งเป็นวัดที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมมีชื่อว่าวัดมะกอก เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีทรงโปรดให้วัดแจ้งอยู่ในเขตพระราชฐานด้วยโดยอยู่ติดกับป้อมวิชัยประสิทธิ์

วัดอรุณราชวราราม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่รู้จักกันทั่วโลกจากสื่อโฆษณา

            วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นที่รู้จักและสนใจมากที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่รู้จักวัดอรุณราชวรารามจากภาพองค์พระปรางค์ ที่เป็นจุดที่เป็นที่สนใจที่สุดของกรุงเทพมหานครจากสื่อโฆษณาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และให้ชื่อประปรางค์วัดอรุณราชวราราม ในภาษาอังกฤษว่า “Temple of the Dawn” อันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่รู้จักกันทั่วโลก

            วัดอรุณราชวรารามในอดีตเคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตที่อัญเชิญมาจากนครเวียงจันทร์ในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก่อนที่จะอัญเชิญไปประดิษฐานที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในสมัยรัชกาลที่ 1

สำหรับพระปรางค์วัดอรุณราชวรารามเป็นพระปรางค์ขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยพระปรางค์ประธานและพระปรางค์องค์รองอีก 4 องค์ องค์พระปรางค์ขนาดใหญ่ถูกสร้างขึ้นมาแทนพระปรางค์องค์เดิมที่มีขนาดเล็ก โดยเริ่มสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 โดยทำการเริ่มก่อสร้างฐานองค์พระปรางค์ แต่ทรงเสด็จสวรรคตก่อน พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรงโปรดให้ทำการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ เมื่อปี พ.ศ. 2394

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการบูรณะหลายครั้ง

            พระปรางค์วัดอรุณราชวรารามได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 จนมีลักษณะรูปทรงที่เหมือนปัจจุบัน โดยองค์พระปรางค์มีความสูงประมาณ 82 เมตร มีความกว้าง 234 เมตร ถือว่าเป็นองค์พระปรางค์ที่สูงที่สุดในโลก ลักษณะขององค์พระปรางค์ประกอบด้วยฐานพระปรางค์ เรือนฐาน และเรือนยอด โดยมีคติในการสร้างเปรียบเสมือนเขาพระสุเมรุ

            นอกจากองค์พระปรางค์แล้ว วัดอรุณราชวรารามยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีสิ่งก่อสร้างที่งดงาม และน่าสนใจอีกคือ พระอุโบสถ ซุ้มประตูยอดมงกุฎ หอระฆัง ภูเขาจำลอง และพระพุทธรูปต่าง ๆ นอกจากนั้น ยังประดับด้วยรูปปั้น ของกินนร กินนรี ยักษ์ และพญาครุฑ อันวิจิตรงดงาม

เมื่อ พ.ศ. 2556 กรมศิลปากร ได้ทำการบูรณะองค์พระปรางค์ ครั้งใหญ่อีกครั้ง โดยประดับลวดลายกระเบื้องใหม่ทั้งหมด เป็นสีขาวทั้งองค์ ซึ่งเมื่อทำการบูรณะเสร็จแล้วทำให้สีขององค์พระปรางค์มีความต่างจากเดิมและมีทั้งผู้เห็นด้วยและไม่เห็นดีเห็นงามด้วยในการบูรณะครั้งใหม่นี้

            อย่างไรก็ตาม พระปรางค์วัดอรุณถือเป็นสถาปัตยกรรมสำคัญของกรุงเทพมหานครที่มีความสวยงามและเป็นสง่าอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา นอกจากนี้ในเวลากลางคืนจะมีการส่องไฟไปที่องค์พระปรางค์ ทำให้เกิดความงดงามเป็นพิเศษดังเมืองในสวรรค์  พระปรางค์วัดอรุณราชวรารามจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่มีคุณค่าของประเทศไทย ที่ชาวไทยเราควรมีความภาคภูมิ

#journunjourney #พระปรางค์วัดอรุณ #วัดอรุณราชวราราม #พระอารามหลวง

ขอบคุณภาพจาก

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on reddit
Reddit

INTERESTING

all-over-around-logo
All over around
รีวิว
Review-ver
ข่าวฟุตบอล
BaBall
Series-Thai-logo-1
Series-Thai